Disclaimer

Disclaimer Sportvisserij Goeree-Overflakkee
Sportvisserij Goeree-Overflakkee, hierna te noemen SGO, verleent u hierbij toegang tot de website van www.sportvisserijgo.nl.

SGO publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. SGO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.sportvisserijgo.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid 
SGO spant zich in om de inhoud van www.sportvisserijgo.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.sportvisserijgo.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SGO. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.sportvisserijgo.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.sportvisserijgo.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SGO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SGO. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SGO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.sportvisserijgo.nl op te nemen in een frameset of via een link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.