e-mail : info@sportvisserijgo.nl

Belangrijk Nieuws VISpas

Beste leden,

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kost onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Het bestuur heeft daarom besloten om vanaf het hengelsport seizoen 2019 gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal begin november 2018 de contributie incasseren namens Sportvisserij Goeree-Overflakkee. De leden zonder automatische incasso ontvangen half november 2018 een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar uw huisadres toe.

De nieuwe aanpak houdt ook in dat leden, die bijvoorbeeld een adreswijziging willen doorgeven, dit nu rechtstreeks kenbaar moeten maken bij Sportvisserij Nederland via het e-mail adres:  ledenadministratie@vispas.nl

Sportvisserij Nederland is ook telefonisch bereikbaar op het nummer: 0900-2025358 (€1,- per gesprek).

Sportvisserij Nederland is bereikbaar tijdens werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur en kunnen uw vragen meteen beantwoorden. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

Let op! Voor de betaling van uw VISpas documenten geldt dus een andere IBAN-nummer, namelijk NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.

Leden die geen machtiging voor automatische afschrijving hebben afgegeven betalen €5,00 extra administratiekosten aan Sportvisserij Nederland.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Sportvisserij Goeree-Overflakkee
M. Nagtegaal, voorzitter
voorzitter@sportvisserijgo.nl